Ryet Børnehus
Ryet Børnehus
Bavnehøj Park 4a
3500 Værløse
atbf@furesoe.dk
Kontor 72164075
Børnehave 72164076
Vuggestue 72164074

Kalender

Velkommen til Ryet Børnehus, som er en del af dagtilbudet i Furesø kommune.
 

Kategorier

pdf
Styrkede pædagogisk læreplan 01.05.2020
docx
Ryet pædagogiske tilsyn 2019
docx
Referat nov 2019
pdf
Ryet tilsyn 2017.docx
pdf
Ryet sprogstrategi marts 2019
pdf
Forretningsorden for Ryet Børnehus
docx
Styrelsesvedtt for dagtilbud gldende pr 152016
docx
Lokalrådsmøde referat 24.01.19
Takster for forældrebetaling, dag- og fritidstilbud
pdf
Informationsmateriale LANG om frokostordning og valg 2018 GÆLDENDE
pdf
Referat lokalrådsmøde 05.04.2018
docx
Referat lokalrådsmøde 05.04.2018
docx
referat 11.01.18
pdf
20170829 Lokalrådsmødereferat
doc
Forår 2017
pdf
Hverdagslivstema, bmv, vuggestuen dec 2015
docx
praktikbeskrivelse øvelesespraktik ryet feb 2016
docx
Referat af lokalrådsmøde januar 2016