Ryet Børnehus
Ryet Børnehus
Bavnehøj Park 4a
3500 Værløse
atbf@furesoe.dk
Kontor 72164075
Børnehave 72164076
Vuggestue 72164074

Kalender

Velkommen til Ryet Børnehus, som er en del af dagtilbudet i Furesø kommune.
 

Antal børn (dd)

Vi har i øjeblikket 21 børn under 3 år, og 53 børn ældre end 3 år.


Indendørs legeareal per barn

3 kvadratmeter


Adgang til udendørs legearealer

Ja.

Udenfor dagtilbuddets åbningstid, er det tilladt at benytte de udendørs faciliteter. Indretning af udendørs legearealer

Kommunens Legeplads konsulent tilser legepladsen for at  sikre sikkerheden.Supplerende om indretning og lokaler

Ryet Børnehus er et stort hus i to etager, hvor børnehaveafdelingen er fordelt med en stue i stueetagen og to stuer på 1.sal.  I stueetagen er der desuden køkkenfaciliteter samt vuggestueafdelingens 3 vuggestuegrupper. Vuggestuen er delt op i to grupper på 12 børn og en gruppe på seks børn som er på vej i børnehave.  

Alle inde og ude rum, er indrettet som lege zoner for bl.a. at giver børnene de bedste muligheder for fordybelse

 Lukkedage

Vi har 6 årlige lukkedage i Furesø kommune

Du kan se de relevante lukkedage her 

Derudover har vi en lukkedag den fjerde fredag i september, hvor personalet er på uddannelse.Alternativ pasning

Foregår på skift i de forskellige dagtilbudTidspunkt for skift

Fra vuggestue til børnehave aftaler vi intern i huset.

Fra børnehave til skole foregår efter aftale med skolerne, men som regel 1. februar og 1. maj.Type

Integreret institutionEtableringsform

Kommunal dagtilbudAldersgrupper

Ryet er en integreret institution med børn fra 0 - 6 år.Retningslinjer for optagelse

Takster og tilskud 

Anvisningsregler inkl. udmeldelse

Digital pladsanvisning inkl. ventelisteSærtræk

I Ryet Børnehus er vi repræsenteret med mange forskellige nationaliteter i børnegruppen og medarbejdergruppen. Det er bla. også derfor at vores profil er sprog.Brugerundersøgelser

Børnemiljø Vurdering. Trivselsundersøgelser. Kvalitetsundersøgelser. Forældrebetalt madordning

Madordning er pt. fravalgt i børnehaven af forældrene.Madpolitik

Følger Furesø Kommunes kostpolitik - Se PDF-fil under dokumenterBørnemiljøvurdering

Foretages hvert andet årYderligere oplysninger

Vi, ligesom resten af kommunens institutioner, udformer individuelle læreplaner og laver tidlig opsporing.

 Venteliste

I kan tage kontakt til pladsanvisningen på tlf. 72354000.