Ryet Børnehus
Ryet Børnehus
Bavnehøj Park 4a
3500 Værløse
atbf@furesoe.dk
Kontor 72164075
Børnehave 72164076
Vuggestue 72164074

Kalender

Velkommen til Ryet Børnehus, som er en del af dagtilbudet i Furesø kommune.
 

Studerende i Ryet


Vi har løbende både PAU- og pædagogstuderende tilknyttet huset. Vi følger seminarernes anvisninger. 

Her kan du læse den øvelsesstuderendes praktikbeskrivelse/forventningsafstemning