Ryet Børnehus
Ryet Børnehus
Bavnehøj Park 4a
3500 Værløse
atbf@furesoe.dk
Kontor 72164075
Børnehave 72164076
Vuggestue 72164074

Kalender

Velkommen til Ryet Børnehus, som er en del af dagtilbudet i Furesø kommune.
 

Dagens gang


Hver stue arbejder ud fra en årsplan og en ugeplan. Ved ver stue hænger en ugeplan hvor man kan orienterer sig i hvad der skal ske.

En normal dag i Ryet Børnehus kan forløbe således:
7:00-9:30 modtagelse af børn på stuerne , hvor børnehavebørnene har mulighed for at spise medbragt morgenmad eller en mad fra madpakken. Vuggestuebørnene får formiddagsmad fra køkkenet.
9:30-10:45 Dagens planlagte pædagogiske aktiviteter er i fokus
10:45-11:30 Frokost - medbragte madpakker i børnehaven og fuld forplejning i vuggestuen
11:30-13:45 Legepladstid - sovebørn sover i dette tidsrum
14:00 Eftermiddags mad + frugt, børnehavebørn medbringer selv og vuggestuebørnene får fra køkkenet.
14:30-17:00 Aktiviteter på stuerne eller ude

Vi bestræber os på at børnene bliver inddelt i mindre grupper, for at fremme inklusion, nærvær og give medarbejderne mulighed for at se det hele barn.

De daglige pædagogiske aktiviteter, tilrettelægges ud fra hvad der rører sig i børnegruppen og hvad det pædagogiske personale ønsker at tilbyde børnene. I børnehaven arbejdes der med forskellige projekter henover året. I vuggestuen er omsorg, selvhjulpenhed og sprog i fokus.