Ryet Børnehus
Ryet Børnehus
Bavnehøj Park 4a
3500 Værløse
atbf@furesoe.dk
Kontor 72164075
Børnehave 72164076
Vuggestue 72164074

Kalender

Velkommen til Ryet Børnehus, som er en del af dagtilbudet i Furesø kommune.
 

Sprogarbejde


Ryet Børnehus har valgt at have Sprog som overordnet profil. Dette fordi at sprog er grundlaget for socialerelationer og for læring.

I Ryet Børnehus har vi taget udgangspunkt i Furesø's mål og rammer i forhold til sprogtilegnelse:

"Sproget er basis for læring, og sproget er en vigtig del af barnets evne til at sætte ord på tanker, følelser og evne til at indlære, samt at deltage i leg med kammerater og indgå i sociale fællesskaber." (Fra "Mål og rammer i Furesø Kommune 2011").

Vi har også slev udarbejdet en sprogstrategi:

Ryets Sprogstrategi

Ryet Børnehus modtager børn med forskellige kulturelle baggrunde og det ser vi som en stor styrke  i huset. Det giver bla. børnene en forståelse for, at der findes mange sprog, samt det gør at vi har et stort fokus på sprog og sproglig udvikling igennem hele dagen. Medarbejderne bliver jævnt efteruddannet i sprog, senest har hele personalegruppen i juni 2017 haft et 3 timers sprogkursus med Ulla Lathi og i 2018 har alle pædagoger haft et genopfriskningssprogkursus med Trine Krogh.  I 2019 har vi fået bevilliget penge til et større sprogprojekt med Trine Krogh, hvor hun skal ud og observerer på alle stuer og give feedback på hvordan vi kan udvikle vores sprogstimulerende lærigsmiljø. På den måde er vi hele tiden opdateret med den nyeste viden om sprog.

Alle børn, hvor personalet er i tvivl, om den sproglige udvikling er alderssvarende, eller hvor barnet har andre udfordringer f.eks. motorisk, bliver sprogvurderet omkring 3 års alderen. Hvis det viser sig at barnets sprogligeudvikling kræver en fokuseret eller særlig indsats, så laver vi en handleplan i samarbejde med forældrene og i samråd med vores talepædagog Josefine Larsen.

Sprog indgår som fast punkt til alle forældre samarbejdsmøder.

Vi har en pædagog i huset der er ansat som sprogpædagog og har base i vores sprogrum. Hun laver særlig sprogarbejde i 20 timer om ugen. Det kan foregå med et barn alene eller med en lille gruppe børn, hvor det ene barn har brug for en særlig sprogindsats. Det kan foregå i sprogrummet, på stuen eller på en tur, alt efter hvordan barnets interesse fanges bedst.