Ryet Børnehus
Ryet Børnehus
Bavnehøj Park 4a
3500 Værløse
atbf@furesoe.dk
Kontor 72164075
Børnehave 72164076
Vuggestue 72164074

Kalender

Velkommen til Ryet Børnehus, som er en del af dagtilbudet i Furesø kommune.
 

Kontakt


Kontaktoplysninger til lokalrådet: 

Christian (formand): Christian.fahrenkrug@gmail.com

Trine (Daglig leder): Tlf. til kontoret: 72164075 atbf@furesoe.dk