Ryet Børnehus
Ryet Børnehus
Bavnehøj Park 4a
3500 Værløse
atbf@furesoe.dk
Kontor 72164075
Børnehave 72164076
Vuggestue 72164074

Kalender

Velkommen til Ryet Børnehus, som er en del af dagtilbudet i Furesø kommune.
 

Vi følger i Ryet Børnehus de udstukne politikker og lovgrundlag. Herunder Dagtilbudsloven, pædagogisk tilsyn, hygiejnetilsyn, brandtilsyn, læringssyn.

Den nye styrkede læreplan:
https://www.infoba.dk/handler/files.ashx?did=358160&pu=true


Læs her om de individuelle læreplaner.