Ryet Børnehus
Ryet Børnehus
Bavnehøj Park 4a
3500 Værløse
atbf@furesoe.dk
Kontor 72164075
Børnehave 72164076
Vuggestue 72164074

Kalender

Velkommen til Ryet Børnehus, som er en del af dagtilbudet i Furesø kommune. Her er vores tilsynsrapport.
 

Vi følger i Ryet Børnehus de udstukne politikker og lovgrundlag. Herunder Dagtilbudsloven, pædagogisk tilsyn, hygiejnetilsyn, brandtilsyn, læringssyn.

Vi er gået igang med at beskrive den nye styrkede læreplan, som skal ligge færdig i juni 2020 og offentliggøres her på vores hjemmeside. 

Hverdagslivstema forår 2017
 


Læs her om de individuelle læreplaner.