Ryet Børnehus
Ryet Børnehus
Bavnehøj Park 4a
3500 Værløse
atbf@furesoe.dk
Kontor 72164075
Børnehave 72164076
Vuggestue 72164074

Kalender

Velkommen til Ryet Børnehus, som er en del af dagtilbudet i Furesø kommune.
 

Værdier


I Ryet har vi fokus på anerkendelse, udvikling og fællesskaber og lever op til Furesø kommunes vision om ”at alle børn og unge skal trives, udvikle og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber”.
En af vores daglige pædagogiske værdier, er at inkluderer barnet ud fra de forudsætninger det enkelte barn besidder.
Vi har en anerkendende holdning til børn og undersøger nysgerrigt deres initiativer.
Vi samarbejder med forældrene om at skabe bedste betingelser for et godt barneliv.
Vi er nærværende overfor det enkelte barn, læser barnets signaler og kommunikere i børnehøjde både mentalt og fysisk.
Vi arbejder med vores fysiske rammer, som er læringsmiljøer/legezoner, såvel inde og ude. Vi værd-sætter overskuelighed og æstetiske rammer som f.eks. understøtter læring, selvhjulpenhed, venskaber samt inspirerer til gode lege og fordybelse for børnene.
Vi ønsker at være en god arbejdsplads med vægt på faglighed, pædagogik, trivsel og udvikling.
Vi har en god mødekultur:
DEKUR (Dialog, Engagement, Kvalitet, Udvikling og Respekt) er måden vi både er sammen på og samarbejder med hinanden på.
Vi ønsker et udviklende forældresamarbejde hvor barnet er i fokus.
Ryet Børnehus er beliggende i et boligområde - Bavnehøjpark, der består af lave boligblokke med såvel lejet som ejet lejligheder. Grønne arealer omkranser boligblokkene på den ene side, og på den anden side er der et stort villakvarter. Vi modtager børn fra et stort område og vores familier repræsenterer forskellige nationaliteter og kulturer. Børnehuset ligger tæt på Værløse bymidte med bibliotek, biograf, museum og gode trafikale forbindelser. Institutionen ligger tæt på en gammel nedlagt golfbane med indgang til Ryet Skov – naturen er næsten lige ude foran døren.

Ryet Børnehus er et stort hus i to etager, hvor børnehaveafdelingen er fordelt med en stue i stueetagen og to stuer på 1.sal.  I stueetagen er der desuden køkkenfaciliteter samt vuggestueafdelingens 3 vuggestuegrupper. Vuggestuen er delt op i to grupper på 12 børn og en gruppe på seks børn som er på vej i børnehave.  

Normeringen i huset er for tiden 30 vuggestuebørn – 60 børnehavebørn. Personalenormeringen byder pt. på 13 pædagoger og 8 medhjælpere, 1 køkkendame, derudover er der løbende studerende.

De udendørs faciliteter er dejlige, med en stor velindrettet legeplads, hvor forskellige ”legerum” er etableret. senes.Aktiviteter

Vi følger året gang mhp. faste aktiviteter eks. fastelavn, sommerfest, blomsterdag, kulturdag mm..
Forældremøde 1 gang årligt. Se åretsgang, samt vores kalender.

Vi har et godt samarbejde med Ryet Bo plejehjem, hvor vi kommer med en gruppe børn hver 14 dag og Ryet Bo kommer på vores legeplads når de har lyst. Lille Værløse skole har vi et tæt overgangs samarbejde med, derudover låner vi deres Dramasal en gang om ugen. Vi samarbejder med Odin-spejderne og kan låne deres hytte på Ryetvej hver formiddag. Vi samarbejder med Værløse bibliotek hvor vi både låner bøger og ser film, men de kommer også en gang om året og laver dialogisk oplæsning i børnehaven. Vi har i 2018 har et samarbejdsforløb med vores lokale museet Mosegården, som vi fortsætter med i 2019.